ΜΕΝΟΥ
Καλάθι Αγορών

τι είναι η Ανάλυση και τι είναι η Ακρίβεια στα ψηφιακά πολύμετρα

τι είναι η Ανάλυση και τι είναι η Ακρίβεια στα ψηφιακά πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες πολύμετρα
τι είναι η Ανάλυση και τι είναι η Ακρίβεια στα ψηφιακά πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες πολύμετρα
τι είναι η Ανάλυση και τι είναι η Ακρίβεια στα ψηφιακά πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες πολύμετρα
τι είναι η Ανάλυση και τι είναι η Ακρίβεια στα ψηφιακά πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες πολύμετρα
τι είναι η Ανάλυση και τι είναι η Ακρίβεια στα ψηφιακά πολύμετρα
  • Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
  • Εταιρεία: www.e-anagnostou.gr
  • Κωδικός Προϊόντος: ψηφιακά πολύμετρα πληροφορίες από www.e-anagnostou.gr
0,000€
Χωρίς ΦΠΑ: 0,000€

Στα χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού πολύμετρου διαβάζουμε ότι είναι 3 ½, 3¾, 4 ½, 4¾,6 ½ ψηφίων ή ότι είναι 2000, 4000, 6000 COUNTS / μετρήσεων ή 2000, 4000, 6000 display counts ή 2000, 4000, 6000 digital counts
Ο αριθμός ψηφίων και ο αριθμός Counts ή μετρήσεις ή display counts ή digital counts στα ψηφιακά πολύμετρα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την ανάλυση της μέτρησης που θα πάρουμε στην οθόνη του πολύμετρου.
Η μέγιστη ένδειξη ή ''display counts'' μας δείχνει το όριο της υψηλότερης τιμής που θα εμφανίσει το πολύμετρο για κάθε εύρος. Όταν το πολύμετρο φθάσει στην μέγιστη ένδειξη και μετακινείται στο επόμενο εύρος, σημαίνει ότι χάνεται ένα ψηφίο ανάλυσης .
Δηλαδή ένα πολύμετρο με μέγιστη ένδειξη 19999 (ή 20000 μετρήσεις/ display counts) μπορεί να διαβάσει π.χ. 19,999 V (5 ψηφία,2 ακέραιοι και 3 δεκαδικοί) στην οθόνη του, αλλά όταν προσπαθήσει να εμφανίσει 20 V, θα δείξει 020,00 V (5 ψηφία, με 2 δεκαδικούς) ή απλά 20,00 V και επομένως θα μειωθεί κατά ένα το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο με αποτέλεσμα την μείωση της ανάλυσης.

Επομένως,η ανάλυση ενός ψηφιακού πολυμέτρου, εκφράζεται με το μικρότερο σημαντικό ψηφίο της ένδειξης. Για παράδειγμα αν μία ένδειξη μέτρησης τάσης είναι 1,234 volts το μικρότερο ψηφίο είναι στα χιλιοστά του αριθμού δηλαδή το 4 και η ανάλυση είναι 1mV (δηλαδή 1 χιλιοστό του V).

Προσοχή δεν πρέπει να μπερδεύουμε την ανάλυση ενός οργάνου με την ακρίβεια ενός οργάνου που έχει σχέση με το ποσοστό % σφάλματος του οργάνου

Τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί και τα ψηφία;

Τα ψηφία και οι μετρήσεις /display counts ενός φηφιακού πολύμετρου είναι δύο διαφορετικοί τρόποι έκφρασης του ίδιου πράγματος.

ΨΗΦΙΑ
Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα πολύμετρο 3 ½ ψηφίων και ένα πολύμετρο 3¾ ψηφίων.

Η μορφή δίνεται ως ακέραιος αριθμός (3 στο παράδειγμα) ακολουθούμενος από ένα κλάσμα 1/2 ή 3/4.
Ο ακέραιος αριθμός αντιπροσωπεύει πόσα ψηφία εμφανίζονται από το 0 έως το 9.
Το κλάσμα είναι ½ ή ¾.
Κλάσμα ½ σημαίνει ότι το πιο σημαντικό ψηφίο για κάθε εύρος μπορεί να είναι 0 ή 1.
Κλάσμα ¾ σημαίνει ότι το πιο σημαντικό ψηφίο για κάθε εύρος είναι μεγαλύτερο από 1 (το πόσο μεγαλύτερο καθορίζεται από το display counts).

Επομένως
το ψηφιακό πολύμετρο 3 ½ ψηφίων μπορεί να εμφανίσει τρία πλήρη ψηφία και ένα ½ ψηφίο
Τρεις θέσεις ψηφίων μπορούν να εμφανίσουν οποιουσδήποτε αριθμούς από το 0 έως το 9 και η αριστερή θέση μπορεί να εμφανίσει μόνο 0 ή 1 αριθμό σε πολύμετρο 3 ½ ψηφίων (πχ. αν είναι πολύμετρο με display counts 2000 μετρήσεων μπορεί να εμφανίσει στην αριστερή θέση αριθμό 0 ή 1 ή μέγιστη ένδειξη 1999) . 
αντίστοιχα το ψηφιακό πολύμετρο 4½ ψηφίων μπορεί να εμφανίσει τέσσερα πλήρη ψηφία και ένα ½ ψηφίο.Τέσσερις θέσεις ψηφίων μπορούν να εμφανίσουν οποιουσδήποτε αριθμούς από το 0 έως το 9 και η αριστερή θέση μπορεί να εμφανίσει μόνο 0 ή 1 αριθμό σε πολύμετρο 4 ½ ψηφίων (πχ. αν είναι πολύμετρο με display counts 20000 μετρήσεων μπορεί να εμφανίσει στην αριστερή θέση αριθμό 0 ή 1 ή μέγιστη ένδειξη 19999) .

ενώ το ψηφιακό πολύμετρο 3¾ ψηφίων μπορεί να εμφανίσει τρία πλήρη ψηφία και ένα ¾ ψηφίο.
Τρεις θέσεις ψηφίων μπορούν να εμφανίσουν οποιουσδήποτε αριθμούς από το 0 έως το 9 και η αριστερή θέση μπορεί να εμφανίσει αριθμό μεγαλύτερο από 1 σε πολύμετρο 3¾ ψηφίων (πχ. αν είναι πολύμετρο με display counts 4000 μετρήσεων μπορεί να εμφανίσει στην αριστερή θέση αριθμό έως το 3 ή μέγιστη ένδειξη 3999) .

Ομοίως, για 4 ½, 6 ½, 7 ½ ψηφία η οθόνη του πολύμετρου δείχνει 0 έως 9 αριθμούς σε τέσσερις, έξι, επτά θέσεις αντίστοιχα και η αριστερή θέση εμφανίζει μόνο 0 ή 1 αριθμό.


display counts  ή μέγιστη ένδειξη
Το “display counts”/μετρήσεις ορίζεται σαν τον μεγαλύτερο αριθμό ή τον μεγαλύτερο αριθμό συν ένα της μεγαλύτερης ένδειξης που το ψηφιακό πολύμετρο μπορεί να δείξει.
Αν η μέγιστη ένδειξη ενός ψηφιακού πολυμέτρου είναι 1999 (2000 display counts) λέμε ότι το πολύμετρο είναι 3½ ψηφίων, ενώ αν η μέγιστη ένδειξη ενός ψηφιακού πολυμέτρου είναι 3999 (4000 display counts/μετρήσεων) λέμε ότι το πολύμετρο είναι 3¾ψηφίων

παράδειγμα
Ένα ψηφιακό πολύμετρο 3½ ψηφίων ή 2000 display counts μπορεί να απεικονίζει ενδείξεις από 0 εως 1999
Ένα ψηφιακό πολύμετρο 3¾ ψηφίων ή 4000 display counts μπορεί να απεικονίζει ενδείξεις από 0 εως 3999
Ένα ψηφιακό πολύμετρο 3¾ ψηφίων ή 6000 display counts μπορεί να απεικονίζει ενδείξεις από 0 εως 5999

►Γενικά το πολύμετρο 2000 Counts ή 2000 μετρήσεων (πολύμετρο 3 ½ ψηφίων)
έχει εύρος (κλίμακες) 200,0 mV, 2.000 V, 20,00 V, 200,0 V.
►Γενικά το πολύμετρο 4000 Counts ή 4000 μετρήσεων (πολύμετρο 3 ¾ ψηφίων)
έχει εύρος (κλίμακες) 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V
►Γενικά το πολύμετρο 6000 Counts ή 6000 μετρήσεων (πολύμετρο 3 ¾ ψηφίων)
έχει εύρος (κλίμακες) 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V

Η καταμέτρηση αναφέρεται στο όριο της υψηλότερης τιμής που θα εμφανίσει το Πολύμετρο για κάθε εύρος (κλίμακα).
Μόλις μια μετρούμενη τιμή φτάσει σε αυτό το όριο, το εύρος θα ανέβει και η ανάλυση θα υποβαθμιστεί κατά 10, δηλαδή το δεκαδικό ψηφίο θα μετακινηθεί στο σωστό σημείο.

παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι ένα πολύμετρο έχει μέγιστη ένδειξη 19999 ή 20000 μετρήσεις (πολύμετρο 4 ½ ψηφίων). Αυτό σημαίνει ότι το εύρος αλλάζει όταν εμφανιστεί το 20000.

Δηλαδή ένα πολύμετρο μέτρησης 20000 μπορεί να διαβάσει 19,999 V στην οθόνη, αλλά όταν προσπαθήσει να εμφανίσει 20 V, θα δείξει 020,00 V αντ 'αυτού ή απλά 20,00 V και επομένως θα μειωθεί κατά ένα το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο με αποτέλεσμα την μείωση της ανάλυσης.


Ακρίβεια πολυμέτρων

Η ακρίβεια σε ένα ψηφιακό πολύμετρο καθορίζεται από το σφάλμα του μετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό στο κύκλωμα του πολυμέτρου.
Ένα οικονομικό φορητό ψηφιακό πολύμετρο,μπορεί να έχει ακρίβεια ± 0.5% στην μέτρηση DC , ενώ ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου μπορεί να έχει ακρίβεια καλύτερη από ±0,01%.

 

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
Captcha