ΜΕΝΟΥ
Καλάθι Αγορών

Εγγύηση προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που θα βρείτε στο www.e-anagnostou.gr καλύπτονται από ΕΓΓΥΗΣΗ .
Η εγγύηση των προϊόντων είναι σε κάθε περίπτωση το επίσημο μηχανογραφημένο παραστατικό αγοράς του προϊόντος που εκδίδεται από την εταιρία μας όταν παραλαμβάνετε ένα προϊόν.
Η εγγύηση των προϊόντων παρέχεται και είναι ευθύνη, της επίσημης αντιπροσωπείας του κάθε προϊόντος (επίσημος εισαγωγέας του προϊόντος) ή της εταιρίας μας στα είδη δικής μας εισαγωγής.
Για να κάνετε χρήση της εγγύησης του προϊόντος, πρέπει απαραιτήτως το προϊόν να συνοδεύεται από το μηχανογραφημένο παραστατικό αγοράς του (γνήσιο ή αντίγραφο αυτού)(κατά προτίμηση αντίγραφο).
Σε περίπτωση μη ύπαρξης του παραστατικού αγοράς η εγγύηση δεν ισχύει και δεν καλύπτεστε από τους όρους της εγγύησης του προϊόντος.
Δεν δεχόμαστε κανένα άλλο μέσο, πλην του παραστατικού αγοράς,ως απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση η ΕΓΓΥΗΣΗ καλύπτει την καλή λειτουργία του προϊόντος και όχι βλάβες ή ζημιές από κακή χρήση του καταναλωτή.
Συνιστάμε πάντα να διαβάζετε τις ''οδηγίες χρήσης'' των προϊόντων και να τα χρησιμοποιείτε με τον τρόπο και για την χρήση που περιγράφεται στις οδηγίες τους.
Αν έχετε επιπλέον απορίες σχετικά με την λειτουργία και την χρήση της συσκευής παρακαλούμε να επικοινωνείτε αμέσως με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας πριν την χρήση της συσκευής.
Σε καμμία περίπτωση βλάβης που προέρχεται από κακό ρεύμα ή διακοπές της τροφοδοσίας της ΔΕΗ ,δεν σας καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος.
Σε περίπτωση ελλατωματικού προϊόντος με κατασκευαστική αστοχία ή λάθος αποστολής προϊόντος, γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος. Τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές, η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν χωρίς καμία παραβίαση των ταινιών ασφαλείας, με όλα τα προστατευτικά σελοφάν ή polybag απαραβίαστα, σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (manual, cd εγκατάστασης, ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Το εξωτερικό κουτί συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και ακριβώς όπως σας έχει αποσταλεί.
Σε κάθε περίπτωση πριν την αντικατάσταση,υποχρεωτικά θα γίνεται τεχνικός έλεγχος και αξιολόγηση, από την αντιπροσωπεία της συσκευής(επίσημος εισαγωγέας του προϊόντος) ή από το τεχνικό μας τμήμα (μόνον για προϊόντα δικής μας εισαγωγής)

Ο μόνος υπεύθυνος να αξιολογήσει ένα προϊόν(ως ελλατωματικό) είναι η αντιπροσωπεία του προϊόντος ή το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας(σε είδη δικής μας εισαγωγής).
Η εγγύηση δεν ισχύει για λαμπτήρες φωτισμού.
Η εγγύηση δεν ισχύει για κάψιμο μεγαφώνων.
Η εγγύηση δεν καλύπτει μπαταρίες.
Η εμβέλεια όλων των ασύρματων συσκευών ενδέχεται να διαφέρει από σημείο σε σημείο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που την επηρεάζουν ή την παρεμβάλουν. Οι μετρήσεις των κατασκευαστών γίνονται σε ιδανικές συνθήκες, χωρίς κανένα εμπόδιο ή παρεμβολή άλλων συχνοτήτων. Οι μετρήσεις των κατασκευαστών μας δίνουν την ιδανική μέγιστη εμβέλεια της ασύρματης συσκευής.
Σε καμία περίπτωση η εγγύηση οποιασδήποτε ασύρματης συσκευής δεν ισχύει όσον αφορά την εμβέλεια ή την ποιότητα μετάδοσης σήματος, αλλά αφορά την ίδια την συσκευή και τις λειτουργίες της.


Η εγγύηση των προϊόντων καλύπτει τα ίδια τα προϊόντα και όχι την δαπάνη μεταφοράς τους (από και προς τον αγοραστή)
Σε κάθε περίπτωση,ακόμα και σε ελλατωματικά προϊόντα,είναι ευθύνη και δαπάνη του τελικού καταναλωτή να φθάσει το προϊόν στην αντιπροσωπεία της συσκευής (επίσημος εισαγωγέας του προϊόντος) ή σε εμάς (μόνον για προϊόντα δικής μας εισαγωγής) και να αποσταλεί ξανά στον αγοραστή του.Αν θέλετε να σας προτείνουμε τον συντομότερο και οικονομικότερο τρόπο αποστολής του προϊόντος να επικοινωνείτε μαζί μας.
Όσα είδη δεν είναι δικής μας εισαγωγής, έχουν απαραιτήτως επίσημο εισαγωγέα-αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που σας παρέχει την εγγύηση του προϊόντος.Για τα προϊόντα αυτά,την εγγύηση και την ευθύνη τεχνικής κάλυψης του προϊόντος φέρει ο εκάστοτε εισαγωγέας και πρέπει να επικοινωνείτε εσείς με την εισαγωγική εταιρία για οποιοδήποτε θέμα αφορά το προϊόν(εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε τα πλήρη στοιχεία της εισαγωγικής εταιρίας του προϊόντος).
Ο χρόνος εγγύησης των προϊόντων αναγράφεται στην '' περιγραφή '' κάθε προϊόντος ξεχωριστά και μπορεί να είναι από 1 έως 10 χρόνια, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία του κάθε προϊόντος.
Σε ελάχιστα προϊόντα που δεν υπάρχει αναγραφή χρόνου εγγύησης ισχύει ως εγγύηση 1 έτος.