Το «Cat» προέρχεται από την λέξη «Category» (Κατηγορία) και ο αριθμός που ακολουθεί το Cat δηλώνει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύει το καλώδιο.Τα καλώδια που κυκλοφορούν στην αγορά είναι τα Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7

Καλώδια ETHERNET Cat 5e
Η κατηγορία Cat5e είναι η βελτιωμένη εκδοχή της Cat5 η οποία είναι σχεδιασμένη για μείωση παρεμβολών και για την μετάδοση των σημάτων μεταξύ των καναλιών δεδομένων. Η κατηγορία αυτή λειτουργεί με ταχύτητες 10/100/1000Mbps(Gigabit) , αυτή την στιγμή είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη κατηγορία καλωδίου στην αγορά.
Το γράμμα «e» σημαίνει «Enhanced» (ενισχυμένο). Οπτικά δεν υπάρχει διαφορά με τα απλά Cat 5, όμως το 5e Ethernet έχει καλύτερα χαρακτηριστικά μειώνοντας σημαντικά το «crosstalk» δηλαδή τη μη επιθυμητή μεταφορά (μπρος-πίσω) δεδομένων μεταξύ των καναλιών επικοινωνίας.
Το καλώδιο ETHERNET κατηγορίας Cat 5e είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο Ethernet που χρησιμοποιείται κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους κατασκευής του και της δυνατότητάς του να υποστηρίζει αξιοπρεπείς ταχύτητες για τις σημερινές ανάγκες των ενσύρματων δικτύων.

Καλώδια κατηγορίας Cat 5e μπορείτε να δείτε στην κατηγορία Καλώδια Δικτύου CAT 5e (κουλούρες 100 & 305 μέτρων)

Επίσης μπορείτε να βρείτε στην εταιρία μας μεγάλη ποικιλία έτοιμων τερματισμένων καλωδίων CAT 5e σε διάφορα μήκη στην κατηγορία των προϊόντων μας  Έτοιμες καλωδιώσεις Δικτύου ETHERNET CAT 5e


Καλώδια ETHERNET Cat 6
Τα καλώδια Cat 6 υποστηρίζουν μεγαλύτερες ταχύτητες από τα Cat 5 και Cat 5e καλώδια και μεγαλύτερο bandwidth, αλλά είναι και πιο ακριβά. Είναι καλύτερης ποιότητας και έχουν περίβλημα με αλουμινόχαρτο γύρω από τους αγωγούς, σαν ασπίδα από παρεμβολές, crosstalk και θορύβους. Μπορούν να σηκώσουν μέχρι και 10 Gbps σε ταχύτητες, αλλά μέχρι τα 55 μέτρα μόνο.

Καλώδια ETHERNET Cat 6a
Το «a» σημαίνει «Augmented» (Επαυξημένο). Σε σύγκριση με το απλό Cat 6, το Cat 6a υποστηρίζει το διπλάσιο εύρος ζώνης και είναι σε θέση να αντέξει μεγαλύτερες ταχύτητες σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Τα καλώδια Cat 6a είναι πάντα μονωμένα και η μόνωση τους αυτή, που μπορεί να καταργήσει πλήρως το crosstalk, τα κάνει πολύ πιο «συμπαγή» και ικανά από τα απλά Cat 6.

Καλώδια κατηγορίας Cat 6 μπορείτε να δείτε στην κατηγορία Καλώδια Δικτύου CAT 6 (κουλούρες 100 & 305 μέτρων)

Επίσης μπορείτε να βρείτε στην εταιρία μας μεγάλη ποικιλία έτοιμων τερματισμένων καλωδίων Cat 6 σε διάφορα μήκη στην κατηγορία των προϊόντων μας Έτοιμες καλωδιώσεις Δικτύου ETHERNET CAT 6 

και Έτοιμες καλωδιώσεις Δικτύου ETHERNET CAT 6a


Καλώδια ETHERNET Cat 7
Τα καλώδια Cat 7 χρησιμοποιούν τα νεότερα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Ethernet και υποστηρίζουν υψηλότερο ακόμη εύρος ζώνης και σημαντικά μεγαλύτερες ταχύτητες από τα Cat 6 καλώδια. Είναι φυσικά πολύ ακριβότερα από τα άλλα Ethernet καλώδια, αλλά οι επιδόσεις τους δικαιολογούν και το κόστος τους.

Τα καλώδια Cat 7 μπορούν να αντέξουν ταχύτητες μέχρι και τα 100 Gbps σε αποστάσεις μέχρι τα 15 μέτρα, κάτι που τα κάνει ιδανικά για απευθείας συνδέσεις υπολογιστών ή router με υπολογιστές (εφόσον βέβαια υποστηρίζουν και αυτοί τέτοιες ταχύτητες δικτύωσης).

Μεγάλη ποικιλία έτοιμων τερματισμένων καλωδίων κατηγορίας Cat 7 σε διάφορα μήκη, μπορείτε να δείτε στην κατηγορία των προϊόντων μας Έτοιμες καλωδιώσεις Δικτύου ETHERNET CAT 7