Ωφέλιμες διαστάσεις για στήριξη εξοπλισμού σε δικτυακές καμπίνες 19'' Rack cabinets - 19''inch rack dimensions

19" Rack Dimensions
racks: 19"

A typical section of 19-inch (482.6 mm) server rack rail - dimensions in inch & mm